Yes
No

Il-kultura u l-edukazzjoni huma ċentrali għall-futur ta’ Ewropa reżiljenti, kompetittiva u koeżiva. Filwaqt li r-responsabbiltà primarja għall-edukazzjoni u l-politiki kulturali hija tal-Istati Membri, l-UE għandha rwol komplementari importanti.​