Yes
No

Is-sigurtà u d-difiża huma integrali għall-politika estera u ta’ sigurtà komuni tal-UE. L-UE għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta’ sigurtà permezz ta’ miżuri biex tipprevieni u tiġġieled il-kriminalità, ir-razziżmu u l-ksenofobija, u permezz ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn il-forzi nazzjonali tal-pulizija, l-awtoritajiet ġudizzjarji u korpi oħra.​