Yes
No

Humanitaire hulp wordt geboden in de vorm van op maat gesneden maatregelen om levens te redden en te sparen, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten, en de menselijke waardigheid te behouden. Het gaat erom kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken overeenkomstig de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit, menselijkheid en onafhankelijkheid. De EU is ook actief op het gebied van civiele bescherming om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren en aan te vullen.​