Yes
No

De interne markt van de EU maakt een vrijer verkeer van mensen, diensten, goederen en kapitaal mogelijk. Belangrijke gebieden die bijdragen tot vrij verkeer en vlotte handel zijn mededinging, normalisatie en wederzijdse erkenning voor goederen, consumentenrechten, de regulering van diensten, intellectuele-eigendomsrechten en aanbestedingen.​