Yes
No

Stabilitatea financiară depinde de reziliența piețelor și a instituțiilor financiare la șocuri economice, precum și de capacitatea sistemului de a păstra încrederea publicului. UE a luat deci măsuri pentru a asigura faptul că băncile și piețele financiare sunt reglementate și supravegheate în mod corespunzător.​