No
No

Curtea de Conturi Europeană va pune la dispoziția organizațiilor fără scop lucrativ, a centrelor comunitare locale sau a școlilor care funcționează în mod oficial în statele membre ale UE calculatoare de birou, laptopuri, monitoare, imprimante și alte echipamente informatice care nu mai sunt utilizate în cadrul instituției.

Curtea invită părțile interesate să depună cereri pentru dobândirea echipamentelor menționate, în conformitate cu normele care reglementează donația stabilite în prezenta invitație.

Donarea echipamentelor informatice ieșite din uz este la latitudinea Curții de Conturi Europene și se decide de la caz la caz. Pentru a ține seama de aspectele legate de confidențialitate și de licență, toate datele și aplicațiile informatice vor fi șterse de pe toate laptopurile și calculatoarele de birou înainte de donare.

Cum se efectuează cererea?

 1. Cererile trebuie să fie completate utilizând formularul de cerere online (a se vedea linkurile din partea de jos a paginii). Formularul de cerere completat, însoțit de o scrisoare de însoțire pe care să figureze antetul organizației care depune cererea de solicitare a echipamentelor informatice ieșite din uz, trebuie să fie trimis prin poștă la Curtea de Conturi Europeană – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg – LUXEMBURG.
 2. Vor fi acceptate doar formularele de cerere și scrisorile de însoțire transmise în limbile engleză sau franceză. Scrisoarea de însoțire trebuie să explice pe larg scopul cererii.
 3. Toate cererile trebuie să fie semnate.

Criterii de eligibilitate


 • Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie o organizație fără scop lucrativ care activează în domeniul social sau educațional, un centru comunitar local sau o unitate educațională publică sau fără scop lucrativ, precum o școală. Partidele politice nu sunt eligibile pentru acordarea unei astfel de donații.
 • Nu vor fi acceptate cererile depuse în numele unor persoane fizice. Rămâne la latitudinea Curții să stabilească dacă solicitanții îndeplinesc sau nu aceste cerințe de eligibilitate. Totodată, Curtea poate respinge anumite cereri.
 • Școlile trebuie să dispună de autorizații eliberate de autoritățile locale competente. În consecință, cererile depuse de acestea trebuie să includă dovada faptului că școlile în cauză sunt autorizate (de exemplu, documente de înregistrare la Ministerul Educației, extrase din monitorul oficial al guvernului etc.). Organizațiile fără scop lucrativ trebuie să furnizeze dovezi care să ateste că sunt înregistrate într-un stat membru al UE (de exemplu, documente privind statutul juridic, înregistrarea ca societate fără scop lucrativ etc.).

Cererilor eligibile li se va da curs în ordinea în care au fost primite. În cazul în care nu există echipamente disponibile, școala sau instituția în cauză va fi informată în scris că cererea sa va fi prelucrată atunci când vor deveni disponibile echipamente informatice.

Solicitanți admiși

Responsabilitatea pentru organizarea și plata costurilor de expediere de la sediul Curții de Conturi Europene din Kirchberg, Luxemburg, până la destinația finală a echipamentelor informatice sau pentru preluarea echipamentelor de la sediul Curții de Conturi din Kirchberg, în termen de două luni de la primirea scrisorii de confirmare din partea Curții, le revine în totalitate solicitanților ale căror cereri au fost admise. Curtea de Conturi Europeană nu dispune de resursele necesare pentru pregătirea și expedierea echipamentelor informatice.

În cazul în care echipamentele urmează să fie preluate de un terț, solicitantul trebuie să notifice Curții numele și datele de contact ale persoanei (persoanelor) care va (vor) prelua echipamentele, specificând data și ora la care se va (vor) prezenta la sediul Curții. Echipamentele vor fi predate numai după semnarea și verificarea documentelor.

La primirea echipamentelor, solicitanții ale căror cereri au fost admise vor avea obligația de a semna o scrisoare de primire care atestă, printre altele, faptul că solicitanții trebuie:

 • să acorde Curții dreptul de a efectua vizite la locul de desfășurare a proiectului care a beneficiat de donarea echipamentelor informatice;
 • să acorde Curții dreptul de a publica pe site-ul său detaliile donației, identitatea beneficiarului și locul în care au ajuns echipamentele în cauză;
 • să accepte faptul că Curtea nu va furniza suport tehnic și garanții pentru echipamentele donate;
 • să accepte să plătească orice taxă datorată pentru importul echipamentelor informatice în țara de destinație;
 • să organizeze ei înșiși expedierea echipamentelor informatice și să suporte costul integral al transportului acestora de la Luxemburg până la destinația finală; și
 • să se asigure că eliminarea echipamentelor la sfârșitul ciclului lor de viață se realizează într un mod responsabil din punctul de vedere al mediului.

Linkuri utile​