Yes
No

​Uniunea Europeană

Pentru instituțiile supreme de audit din Uniunea Europeană, a se vedea:

Țările candidate și țările potențial candidate la aderarea la UE

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului.

Alte instituții supreme de audit

Organizații internaționale ale instituțiilor supreme de audit