​ 
2013. godine Kontaktni odbor odlučio je uspostaviti radnu skupinu kako bi se temeljitije pratio postupak koji je Europska komisija pokrenula za izradu europskih računovodstvenih standarda za javni sektor. Radna skupina zadužena je za aktivno sudjelovanje u radu radnih skupina koje je Komisija osnovala za pitanja u vezi s upravljanjem i europskim računovodstvenim standardima za javni sektor, kao i za podnošenje izvješća Kontaktnom odboru. Nadalje, zadaća joj je pratiti odgovarajuće razvojne promjene na razini EU-a i nacionalnoj razini, biti u kontaktu s ministarstvima financija država članica te sudjelovati u radu radnih skupina o europskim računovodstvenim standardima za javni sektor koje je osnovala Komisija.
 
Osobe za kontakt: 
 
Lionel Vareille (VRI Francuske), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (VRI Njemačke), (nadja.paessler@brh.bund.de)