No

Kontaktni odbor autonoman je, neovisan i nepolitički skup čelnika vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država članica Europske unije (EU) i Europskog revizorskog suda. Služi kao forum za poticanje pitanja u vezi s EU om koja su od zajedničkog interesa, kao i za raspravu o tim pitanjima.

U tom kontekstu Kontaktni odbor obvezuje se da će:

  • poticati dijalog i suradnju u području revizije i povezanih aktivnosti
  • uspostaviti i promicati zajednička stajališta o novim pitanjima u vezi s revizijom i odgovornošću te
  • supporting Contact Committee member SAIs and the SAIs of countries subject to the EU enlargement policy.

Poboljšanjem suradnje među svojim članovima Kontaktni odbor doprinosi djelotvornoj vanjskoj reviziji i odgovornosti u EU u, kao i poboljšanju financijskog upravljanja EU om te dobrom upravljanju u korist građana EU a.