No

​Projektna skupina za istraživanje mogućnosti suradnje s Eurostatom i nacionalnim statističkim institucijama uspostavljena je u listopadu 2011. godine i njome supredsjedaju vrhovne revizijske institucije Danske i Poljske. Opći je cilj projektne skupine utvrditi područja u kojima mogu surađivati Eurostat i državne statističke institucije te savjetovati pri konkretnim aktivnostima. Aktivnosti projektne skupine uključuju razvoj upitnika za prikupljanje informacija o trenutnom stanju odnosa između vrhovnih revizijskih institucija i državnih statističkih institucija, kao i uspostavljanje kontakta s nacionalnim statističkim institucijama radi razmjene stajališta o mogućoj suradnji. Na svom je sastanku u Kopenhagenu u lipnju 2012. godine projektna skupina, uz sudjelovanje predstavnika Eurostata i danske nacionalne statističke institucije, raspravljala o rezultatima upitnika kao i o pravnim uvjetima i mogućim oblicima suradnje. Projektna skupina izvijestila je o rezultatima svog rada na sastanku Kontaktnog odbora 2012. godine. S Izvješćem o pozadini i Rezolucijom o suradnji vrhovnih revizijskih institucija s Eurostatom i nacionalnim statističkim institucijama (CC-R-2012-2) stručna skupina dovršila je svoj posao.

Za daljnje informacije obratite se sljedećim osobama:

gospođa Nanna Henning (supredsjednica), Danski državni ured za reviziju (nh@rigrevisionen.dk)

gospodin Jacek Mazur (supredsjednik), Poljski vrhovni revizorski ured (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)

Povezana izvješća:

  • Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions

    In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)
    Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)