No

Učinak trenutačne financijske i gospodarske krize ne smije se podcijeniti, kako za države u eurozoni, tako i za one izvan eurozone. To uključuje ulogu vrhovnih revizijskih institucija u reviziji (novih) sporazuma, mjera i instrumenata razvijenih u EU-u u svrhu suzbijanja krize. Kontaktni odbor prihvatio je prijedlog vrhovne revizijske institucije Nizozemske i na svom sastanku 13. i 14. listopada 2011. godine odlučio uspostaviti radnu skupinu za manjak javne revizije (Rezolucija Kontaktnog odbora CC-R-2011-05).

Radna skupina zadužena je provođenjem probne studije koju čini zahtjev za informacije upućen tijelima za financijski nadzor radi utvrđivanja mogućeg manjka revizije povezanog s opsegom ovlasti i pravima na pristup informacijama vrhovnih revizijskih institucija. Kontaktni odbor zatražio je da radna skupina na svom sljedećem sastanku 2012. godine izvijesti o rezultatima probne studije.

Ovu je radnu skupinu koordinirala vrhovna revizijska institucija Nizozemske. Probnu studiju provelo je 13 nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija i Europski revizorski sud. Završno izvješće i rezolucija predstavljeni su u listopadu 2012. godine i Kontaktni ih je odbor usvojio (Rezolucija Kontaktnog odbora CC-R-2012-03).

Za daljnje informacije obratite se sljedećoj osobi:

gospodin Peter van Roozendaal, Nizozemski revizorski sud (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)

Povezana izvješća:​​