No

Tinklas veikia kaip informacijos apie ES finansų valdymą mainų ir bendradarbiavimo tarp ES AAI skatinimo pagrindas. Jis stengiasi padėti toms AAI, kurios rengia bendrąsias ES ataskaitas dėl ES finansų valdymo. Pripažindamas nacionalinių AAI skirtumus, šis tinklas skatina bendradarbiavimą šioje srityje ir audito metodų koordinavimą bei sudaro palankias sąlygas diskusijoms, kaip gali būti iš esmės patobulintas ES ataskaitų teikimas ir jų turinys, siekiant prisidėti prie jose pateikiamų bendrųjų elementų plėtojimo (tokiu būdu suteikiant galimybę palyginti skirtingų šalių duomenis).

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:

Jan van den Bos, Nyderlandų audito rūmai

(jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

Susijusios ataskaitos:​