Sieť bola založená v roku 2008 ako platforma na pomoc NKI pri hodnotení opatrení lisabonskej stratégie/Európa 2020 na národnej i európskej úrovni a na koordináciu úsilia v tejto oblasti.
 
Sieť pomáha audítorom podeliť sa o skúsenosti a informácie ohľadom stratégií prijatých NKI, používaných osvedčených postupov, audítorských metód a techník. Sieť spolupracuje najmä online, ale môže organizovať aj špecializované workshopy.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Ana Furtado, Portugalský dvor audítorov