No

Sieť funguje ako platforma na podporu výmeny informácií o finančnom hospodárení EÚ a spolupráci medzi NKI EÚ. Snaží sa pomáhať najvyšším kontrolným inštitúciám (NKI), ktoré vypracovávajú súhrnné správy EÚ o finančnom hospodárení EÚ. Zohľadňuje rozdielnosti medzi jednotlivými národnými NKI, a zároveň podporuje spoluprácu v danej oblasti a koordináciu audítorských prístupov a uľahčuje diskusiu na tému, čo možno urobiť v rámci správ EÚ (celkovo) na podporu vytvorenia spoločných prvkov v týchto správach (umožňujúcich porovnania podľa krajín).

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:

Jan van den Bos, Holandský dvor audítorov

(jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

Súvisiace správy:​​