No

​V roku 2004 zriadil kontaktný výbor pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo vytvoriť a spravovať internetovú stránku venovanú auditu verejného obstarávania.

Pracovná skupina pre verejné obstarávanie vypracovala:

 • kontrolné zoznamy pre potreby finančného auditu verejného obstarávania,
 • usmernenie k pravidlám EÚ pre verejné obstarávanie a relevantným rozsudkom Európskeho súdneho dvora,
 • kľúčové otázky vypracované vo forme referenčných bodov pre audítorov na hodnotenie výkonnosti postupu verejného obstarávania v orgánoch verejného sektora,
 • zhrnutia relevantných správ vydaných najvyššími kontrolnými inštitúciami.

Pracovná skupina pre verejné obstarávanie naplnila svoj mandát v roku 2008. Po ukončení činnosti skupiny kontaktný výbor v roku 2008 poveril aktualizačnú skupinu pre verejné obstarávanie aktualizáciou výsledkov a údajov získaných bývalou pracovnou skupinou. Aktualizačná skupina naplnila svoj mandát v roku 2010. Aktualizované výsledky a údaje sú k dispozícii verejnosti.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:

Franz Wascotte (spolupredseda), Belgický dvor audítorov (eu@ccrek.be)

Nataša Skrt Kos (spolupredsedkyňa), Dvor audítorov Slovinskej republiky (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)

Súvisiace správy:

 • Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement

  The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors

  The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.
  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)