No

V letu 2020 je 11 vrhovnih revizijskih institucij (VRI) EU objavilo 53 poročil o širokem naboru ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni in ravni EU kot odziv na COVID-19. V nadaljevanju so povezave do povzetkov 19 od 53 poročil. V vsaki datoteki s povzetkom (pdf) so navedene povezave do izvirnih publikacij ter kratek opis konteksta in razlogov za revizijsko dejavnost ter poudarjeni glavne ugotovitve in zaključki.

Za razširitev in ogled vseh povzetkov, razvrščenih po VRI, kliknite "v".

Kontakt: Kontaktni odbor

© Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije, Evropska unija, 2022

Zasnova informativnega gradiva: Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2022

Reprodukcija je dovoljena ob navedbi vira.