Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Мрежа на експерти в областта на земеделието

 

След реформата на ОСП през 2004 г. несигурността по отношение на прилагането на новата политика и свързаните с нея сложни правила налагат преразглеждане на съществуващите одитни подходи. В този контекст Контактният комитет одобри създаването на неформална информационна мрежа на експертите, пряко заинтересовани от тези въпроси. Целта на мрежата е обмен на информация между националните ВОИ и Европейската сметна палата, чрез която участниците да получат по-добра представа за новата политика и необходимите одитни подходи.
 
През 2006 г. мрежата проведе семинар. След извършено през 2010 г. проучване участниците в мрежата изразиха желание да поддържат съществуването на тази мрежа и да я развият. В резултат на това през октомври 2010 г. в Прага бе организирано съвместно обучение между Контактния комитет и ЕВРОСАЙ.
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-н Michal Machowski, Европейска сметна палата (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Joint Training Event of the Contact Committee and the EUROSAI - Experience with the development and carrying out CAP audits (Съвместно обучение на Контактния комитет и ЕВРОСАЙ — опитът от разработването и провеждането на одити по ОСП)
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата