Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Въведение

​​​​​​​​​​​Ръководителите на ВОИ се срещат най-малко веднъж годишно, за да обсъдят по-нататъшното засилване на сътрудничеството. Заседанията им се подготвят от служителите за връзка, които имат за задача също така да координират планирането на одитите на ЕСП в държавите членки, дейностите на работните групи по конкретни одитни въпроси и редовния обмен на информация от общ характер.

 

Контактен комитет: График на миналите и предстоящите заседания

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Есторил, Португалия
2011 ЕСП
2010 ЕСП (под председателството на Франция)
2009 Будапеща, Унгария
2008 ЕСП
2007 Хелзинки, Финландия
2006 Варшава, Полша
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата