Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Въведение

​​​Ръководителите на ВОИ се срещат най-малко веднъж годишно, за да обсъдят по-нататъшното засилване на сътрудничеството. Заседанията им се подготвят от служителите за връзка, които имат за задача също така да координират планирането на одитите на ЕСП в държавите членки, дейностите на работните групи по конкретни одитни въпроси и редовния обмен на информация от общ характер.

 

Контактен комитет: График на миналите и предстоящите заседания

​На 13 и 14 октомври 2011 г. в Люксембург се състоя среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП)

Годишната среща за 2011 г. на Контактния комитет на председателите на ВОИ на ЕС и на ЕСП се проведе в сградата на ЕСП на 13 и 14 октомври 2011 г. На срещата присъстваха повече от 80 делегати от ВОИ на ЕС и ЕСП, както и ВОИ на четири страни кандидатки (Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия и Турция) и представители на ЕВРОСАЙ и СИГМА.
 
Основният акцент на срещата беше семинарът относно отражението на „Европейския семестър“ и други нови инициативи в икономическото управление на ЕС върху ЕСП и ВОИ на ЕС, включително регулирането и надзора на финансовите системи и институции, държавната помощ за финансовия сектор и одита на механизмите за управление на кризата с еврото.
 
Семинарът беше открит от трима изтъкнати гост-оратори, които в рамките на своите различни функции са участвали активно в съвместните действия на ЕС за преодоляване на финансовата криза: г-н Оли Рен (Olli Rehn), Европейски комисар по икономическите и валутните въпроси, г-н Витор Констанцио (Vítor Constâncio), вицепрезидент на Европейската централна банка и г-н Люк Фриден (Luc Frieden), министър на финансите на Люксембург.
 
След дебатите Контактният комитет прие Изявление, адресирано до Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и националните парламенти и правителства на държавите членки на ЕС. Контактният комитет прие и резолюция, в която се съдържа призив на ВОИ на държавите от еврозоната за регламентиране на подходящ външен публичен одит на Европейския механизъм за стабилност.
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата