No

​През 2020 г. единадесет върховни одитни институции (ВОИ) на ЕС публикуваха 53 доклада относно множество различни мерки, предприети на равнището на държавите членки и ЕС в отговор на пандемията от COVID-19. По-долу можете да намерите кратките обобщения на 19 от 53-те доклада. Всеки файл (в pdf формат) съдържа връзки към пълната публикация, представя кратко описание на контекста и основанията за одитната дейност и запознава с основните констатации и заключения.

За повече информация и всички кратки обобщения по ВОИ, моля, натиснете символа "V".

За контакти: Контактен комитет

© Контактен комитет на върховните одитни институции на ЕС, Европейски съюз, 2022 г.

Оформление на информационните фишове: Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2022 г.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.