Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Оперативна група относно европейски счетоводни стандарти за публичния сектор на държавите членки, ЕССПС (EPSAS)

​​​​ 
През 2013 г. Контактният комитет взе решение да създаде оперативна група, която да следи отблизо процеса, стартиран от Европейската комисия за разработване на счетоводните стандарти за публичния сектор за държавите членки на ЕС (ЕССПС). На оперативната група е възложено да участва активно в създадените от Комисията оперативни групи за ЕССПС „Управление“ и „Стандарти“ и да се отчита за работата си пред Контактния комитет. Освен това тя извършва мониторинг на случващото се в тази област на ниво ЕС и на национално ниво, поддържа връзка най-вече с министерствата на финансите на държавите членки и дава принос за работата на създадените от Комисията оперативни групи по ЕССПС.
 
Лица за контакт: 
 
Lionel Vareille (ВОИ на Франция), (lvareille@ccomptes.fr​​)
 ​​
Nadja Pässler (ВОИ на Германия), (nadja.paessler@brh.bund.de​)
​​
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата