Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Експертна мрежа по въпросите на независимите оценки на националните публични икономически политики

 

 

На срещата си в Рига на 19 юни 2015 г. Контактният комитет на Върховните одитни институции на ЕС създаде с Резолюция CC-R-2015-01 експертна мрежа по въпросите на независимите оценки, съдържащи се в докладите, които се представят пред националните парламенти. Целта е да бъдат създадени:
 
 
  • рамка за финансовите анализи, които се извършват на различни нива на управление от определен брой ВОИ, прилагащи подобни процедури, която да подчертае използваните правила и методология;
  •  
  • обмен на добри практики относно независимите оценки, извършвани от ВОИ по отношение на публичните политики, като част от кръговия процес, който започва с планирането на политиките и завършва с анализ на получените резултати, за могат те да бъдат използвани в следващия програмен период.
 

 

За допълнителна информация можете да се свържете с:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата