Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Експертна мрежа по въпросите на независимите оценки на националните публични икономически политики

 

 

На срещата си в Рига на 19 юни 2015 г. Контактният комитет на Върховните одитни институции на ЕС създаде с Резолюция CC-R-2015-01 експертна мрежа по въпросите на независимите оценки, съдържащи се в докладите, които се представят пред националните парламенти. Целта е да бъдат създадени:
 
 
  • рамка за финансовите анализи, които се извършват на различни нива на управление от определен брой ВОИ, прилагащи подобни процедури, която да подчертае използваните правила и методология;
  •  
  • обмен на добри практики относно независимите оценки, извършвани от ВОИ по отношение на публичните политики, като част от кръговия процес, който започва с планирането на политиките и завършва с анализ на получените резултати, за могат те да бъдат използвани в следващия програмен период.
 

 

За допълнителна информация можете да се свържете с:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата