Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Експертна група по качество на одита

 
През декември 2002 г. председателите на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите от Централна и Източна Европа, Кипър, Малта, Турция и Европейската сметна палата решиха, че е целесъобразно да се изследва възможността за изготвяне на цялостни подробни указания за качество на одита, които да бъдат обсъдени от заинтересованите страни, в това число Контактния комитет. Беше възложено на експертна група да подготви такива указания с помощта на всички заинтересовани ВОИ и СИГМА.
 
През 2004 г. експертната група финализира указанията и ги представи на председателите на ВОИ на държавите от Централна и Източна Европа, Кипър, Малта, Турция и Европейската сметна палата, както и на Контактния комитет.
 
Освен това експертната група създаде електронна база данни за качество на одита, достъпна на вътрешния уебсайт на ВОИ (CIRCA), която се актуализира най-малко на всеки шест месеца от бившите членове на експертната група. Експертната група приключи своя мандат през 2007 г.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-н Brian Vella, Национална сметна палата на Малта (brian.vella@gov.mt)
 
Г-н Jacek Mazur, Върховна одитна институция на Полша (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Доклади:
 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата