Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

2011

На 13 и 14 октомври 2011 г. в Люксембург се състоя среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП)​

 

 
Годишната среща за 2011 г. на Контактния комитет на председателите на ВОИ на ЕС и на ЕСП се проведе в сградата на ЕСП на 13 и 14 октомври 2011 г. На срещата присъстваха повече от 80 делегати от ВОИ на ЕС и ЕСП, както и ВОИ на четири страни кандидатки (Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия и Турция) и представители на ЕВРОСАЙ и СИГМА.
 
Основният акцент на срещата беше семинарът относно отражението на „Европейския семестър“ и други нови инициативи в икономическото управление на ЕС върху ЕСП и ВОИ на ЕС, включително регулирането и надзора на финансовите системи и институции, държавната помощ за финансовия сектор и одита на механизмите за управление на кризата с еврото.
 
Семинарът беше открит от трима изтъкнати гост-оратори, които в рамките на своите различни функции са участвали активно в съвместните действия на ЕС за преодоляване на финансовата криза: г-н Оли Рен (Olli Rehn), Европейски комисар по икономическите и валутните въпроси, г-н Витор Констанцио (Vítor Constâncio), вицепрезидент на Европейската централна банка и г-н Люк Фриден (Luc Frieden), министър на финансите на Люксембург.
 
След дебатите Контактният комитет прие Изявление, адресирано до Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и националните парламенти и правителства на държавите членки на ЕС. Контактният комитет прие и резолюция, в която се съдържа призив на ВОИ на държавите от еврозоната за регламентиране на подходящ външен публичен одит на Европейския механизъм за стабилност.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


РЕЗОЛЮЦИЯ относно изявлението на ВОИ на държавите от еврозоната за външния одит на Европейския механизъм за стабилност
14/10/2011

Изявление на Контактния комитет от 2011 г.


Изявление за Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и парламентите и правителствата на държавите членки на ЕС


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата