No
​На 13 и 14 октомври 2011 г. в Люксембург се състоя среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП)

 

 
 
Годишната среща за 2011 г. на Контактния комитет на председателите на ВОИ на ЕС и на ЕСП се проведе в сградата на ЕСП на 13 и 14 октомври 2011 г. На срещата присъстваха повече от 80 делегати от ВОИ на ЕС и ЕСП, както и ВОИ на четири страни кандидатки (Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия и Турция) и представители на ЕВРОСАЙ и СИГМА.
 
Основният акцент на срещата беше семинарът относно отражението на „Европейския семестър“ и други нови инициативи в икономическото управление на ЕС върху ЕСП и ВОИ на ЕС, включително регулирането и надзора на финансовите системи и институции, държавната помощ за финансовия сектор и одита на механизмите за управление на кризата с еврото.
 
Семинарът беше открит от трима изтъкнати гост-оратори, които в рамките на своите различни функции са участвали активно в съвместните действия на ЕС за преодоляване на финансовата криза: г-н Оли Рен (Olli Rehn), Европейски комисар по икономическите и валутните въпроси, г-н Витор Констанцио (Vítor Constâncio), вицепрезидент на Европейската централна банка и г-н Люк Фриден (Luc Frieden), министър на финансите на Люксембург.
 
След дебатите Контактният комитет прие Изявление, адресирано до Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и националните парламенти и правителства на държавите членки на ЕС. Контактният комитет прие и резолюция, в която се съдържа призив на ВОИ на държавите от еврозоната за регламентиране на подходящ външен публичен одит на Европейския механизъм за стабилност.