Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

2022


​​​Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции в Европейския съюз и Европейската сметна палата, Люксембург, 3—4 май 2022 г.

​​CC_2022_Logo.png

Годишната среща на Контактния комитет през 2022 г. беше председателствана от домакина на срещата — Европейската сметна палата, в Люксембург. Представители на SIGMA и върховните одитни институции (ВОИ) на страните кандидатки за членство в ЕС присъстваха на срещата като активни наблюдатели.

Това беше първата присъствена среща на ръководителите на ВОИ в ЕС от 2019 г. насам, въпреки че беше проведено онлайн събитие на високо равнище през ноември 2021 г. Основната дискусия беше съсредоточена върху стратегическите задачи и предизвикателства, пред които ще бъдат изправени ВОИ в ЕС, когато оценяват Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и неговата (добавена) стойност на национално и европейско ниво. Céline Gauer — генерален директор в Европейската комисия и ръководител на екипа, отговарящ за МВУ, представи в изказването си текущото развитие и постигнатия напредък в прилагането на МВУ. Тя посочи също така общите и бъдещите предизвикателства и подчерта потенциалните възможности, предлагани от този нов инструмент.

На заседанието бяха направени и презентации от Ioannis Sarmas (ВОИ на Гърция), Mauro Orefice (ВОИ на Италия), Bart Andriessens (ВОИ на Белгия), Kay Scheller (ВОИ на Германия), Mindaugas Macijauskas (ВОИ на Литва), Rolands Irklis (ВОИ на Латвия) и Sami Yläoutinen (ВОИ на Финландия) относно тяхната финализирана, текуща и планирана одитна дейност във връзка с Механизма за възстановяване и устойчивост и съответните им национални планове за възстановяване и устойчивост. Презентациите обхванаха различни теми и аспекти, вариращи от различни видове одити и методологични подходи до конкретни въпроси в съответните области на политика и други тематични и междусекторни въпроси, като например маркиране за екологосъобразност, процедури за възлагане на обществени поръчки и финансови/бюджетни рискове.

По време на последвалите дискусии, ръководени от Helena Lindberg (ВОИ на Швеция), Arno Visser (ВОИ на Нидерландия) и Ivana Maletić (член на ЕСП), участниците засегнаха редица сложни въпроси, като например взаимното допълване и добавената стойност на Механизма за възстановяване и устойчивост, националното финансиране, отчетността и разпределението на отговорностите на равнище ЕС и на национално равнище, както и специалната роля на ВОИ като независими институции в прилаганите рамки за контрол и одит. Въз основа на първоначалните си констатации ВОИ подчертаха значението на въвеждането на подходящи системи за мониторинг и контрол.

С оглед на настоящата ситуация беше организирана специална сесия, посветена на промяната на парадигмата, предизвикана от кризата с COVID-19 и инвазията в Украйна. Валерий Пацкан, председател на Сметната палата на Украйна, се обърна към аудиторията чрез видеоклип и докладва за положението в страната си. Той изрази желанията и надеждите си за периода след войната, когато ще бъде необходимо сътрудничество със западните партньори на Украйна за възстановяването и реформирането на държавата и нейните институции. Той благодари на Контактния комитет и за неговата бърза реакция в подкрепа на украинската кауза.

Втората част от специалната сесия беше представена от Натали Точи, директор на Istituto Affari Internazionali и бивш специален съветник на върховните представители на ЕС Жозеп Борел и Федерика Могерини. Г-жа Точи разгледа различните елементи, довели до инвазията в Украйна, и различните гледни точки, които трябва да се вземат предвид. Тя подчерта значението на един по-всеобхватен/цялостен подход към автономността и сигурността на ЕС, за да се отговори на предизвикателствата, пред които той е изправен, независимо дали става въпрос за последиците от пандемията от COVID-19, войната в Украйна или изменението на климата.

ВОИ на Португалия ще бъде домакин и председател на следващото заседание на Контактния комитет през 2023 г.​

Този сайт се управлява от Европейската сметна палата