Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Мрежа за одит на фискалната политика

​ 

Мрежата за одит на фискалната политика е създадена през 2008 г. въз основа на предложение за съвместна дейност, представено от ВОИ на Финландия и Швеция.
 
Целта на мрежата е да се усъвършенстват методологиите и практиките при одитирането на националната фискална политика чрез използване на добрите практики и обмен на информация между ВОИ, които извършват активна дейност в тази област. От съществено значение е сформирането на мрежа от експерти с практически опит и обменът на информация с ВОИ, които са заинтересовани от тези въпроси.
 
Дейностите на мрежата включват определяне на референтни показатели (бенчмаркинг) чрез проучване на добри практики, събиране на данни; обмен на информация и организиране на обучения и семинари за разпространяване на съществуващата информация по теми, свързани с одита на фискалната политика.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
 
Г-жа Matti Okko, Национална сметна палата на Финландия,

​ 
 
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата