Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Мрежа за одит на фискалната политика

 

Мрежата за одит на фискалната политика е създадена през 2008 г. въз основа на предложение за съвместна дейност, представено от ВОИ на Финландия и Швеция.
 
Целта на мрежата е да се усъвършенстват методологиите и практиките при одитирането на националната фискална политика чрез използване на добрите практики и обмен на информация между ВОИ, които извършват активна дейност в тази област. От съществено значение е сформирането на мрежа от експерти с практически опит и обменът на информация с ВОИ, които са заинтересовани от тези въпроси.
 
Дейностите на мрежата включват определяне на референтни показатели (бенчмаркинг) чрез проучване на добри практики, събиране на данни; обмен на информация и организиране на обучения и семинари за разпространяване на съществуващата информация по теми, свързани с одита на фискалната политика.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
 
Г-жа Matti Okko, Национална сметна палата на Финландия,
 
 
 
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата