Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Мрежа за Лисабонската стратегия/Европа 2020

 
Мрежата е създадена през 2008 г. като платформа, която да подпомага ВОИ при оценката на мерки по Лисабонската стратегия/Европа 2020, както на национално, така и на европейско ниво, и да координира усилията в тази насока.
 
Мрежата подпомага одиторите в обмена на опит и информация относно приетите от ВОИ стратегии и съществуващите добри практики и методи и техники за извършване на одит. Мрежата функционира предимно чрез интернет, но може да организира и специализирани обучения.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-жа Ana Furtado, Сметна палата на Португалия
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата