Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Мрежа за Лисабонската стратегия/Европа 2020

 
Мрежата е създадена през 2008 г. като платформа, която да подпомага ВОИ при оценката на мерки по Лисабонската стратегия/Европа 2020, както на национално, така и на европейско ниво, и да координира усилията в тази насока.
 
Мрежата подпомага одиторите в обмена на опит и информация относно приетите от ВОИ стратегии и съществуващите добри практики и методи и техники за извършване на одит. Мрежата функционира предимно чрез интернет, но може да организира и специализирани обучения.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-жа Ana Furtado, Сметна палата на Португалия
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата