Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Мрежа за изготвяне на доклади на националните ВОИ относно финансовото управление на ЕС (предишна работна група)

 
Мрежата функционира като платформа, целяща насърчаване на обмена на информация относно финансовото управление на ЕС и сътрудничеството между ВОИ на ЕС. Работната група се стреми да подпомага ВОИ, които изготвят цялостни европейски доклади относно финансовото управление на ЕС. Тя отчита различията, които съществуват между националните ВОИ, но въпреки това насърчава сътрудничеството в тази област и координацията на одитните подходи и подпомага дискусиите относно възможностите за усъвършенстване на докладите на ЕС и тяхното използване с цел по-нататъшно развитие на общите елементи в тези доклади (като по този начин се дава възможност за сравнения по страни).
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-н Jan van den Bos, Сметна палата на Нидерландия (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Доклади:
 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата