Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Новини

​Основната цел на пролетната среща на служителите за връзка беше подготовката на следващата среща на Контактния комитет. През 2018 г. срещата на Контактния комитет ще се проведе на 11—12 октомври в Дубровник под председателството на Върховната одитна институция на Хърватия. На срещата си във Валета, Малта, на 10—11 май 2018 г. служителите за връзка направиха преглед на последните събития и дейности, които да бъдат разгледани от Контактния комитет. Освен това те обсъдиха главната тема на тазгодишната среща на Контактния комитет — „Взаимодействие с гражданите на ЕС — отваряне на ВОИ“.

Служителите за връзка от Мрежата на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС се срещнаха на 9 май 2018 г. Те обсъдиха изпълнението на работния план на Мрежата, бъдещите дейности, както и въпроси, свързани с управлението.

Dubrovnik , 11/10/2018
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата