Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Новини

В своите Одитни сборници Контактният комитет на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС представя публикации с цел популяризиране на посланията от важни одитни документи пред заинтересованите страни и широката общественост.

Настоящото издание на Сборника е посветено на киберсигурността — тема, която беше от изключително значение в нашето общество и преди началото на пандемията от COVID-19. В него е представена основна информация за киберсигурността, главните стратегически инициативи и свързаното с тази област законодателство в ЕС. Посочени са и важните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, както и риска институциите да не могат да предоставят основни обществени услуги или да не извършват дейността си в пълна степен в резултат на кибератаки. В Одитния сборник са събрани резултатите от одитни проверки, извършени от 13 ВОИ.

Защитата на критични информационни системи и цифрова инфраструктура от кибератаки се превръща във все по-голямо стратегическо предизвикателство за ЕС и неговите държави членки. Въпросът вече не е дали ще има кибератаки, а кога и как те ще бъдат извършени. Това засяга всички нас — физически лица, предприятия и публични органи.

Ето защо одитите на ВОИ на ЕС и на Европейската сметна палата са насочени към киберсигурността, по-специално към защитата на данни, готовността на системата да устои на кибератаки и защитата на най-важните системи за комунални услуги. Това трябва да се разглежда в контекста на стремежа на ЕС да се превърне в най-сигурната цифрова среда в света.

Одитният сборник на тема киберсигурност 

17/12/2020
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата