Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Изявления

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Декларация на Контактния комитет на ЕС (CC 1/2018)


относно недостатъците в механизмите за отчетност и одит на надзорния механизъм за банките в еврозоната
25/09/2015

Изявление на Контактния комитет от 2015 г.


Осигуряване на механизми за банков надзор, които са ефективни, подлежащи на цялостен одит и управленска отговорност след въвеждането на Единния надзорен механизъм
11/06/2013

Изявление на Контактния комитет от 2013 г.


Съществуването на подходящи механизми за одит и управленска отговорност в Икономическия и паричен съюз и в областта на икономическото управление на ЕС е от важно значение
14/10/2011

Изявление на Контактния комитет от 2011 г.


Изявление за Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и парламентите и правителствата на държавите членки на ЕС


Търсене


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата