Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Изявления

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Декларация на Контактния комитет на ЕС (CC 1/2018)


относно недостатъците в механизмите за отчетност и одит на надзорния механизъм за банките в еврозоната
25/09/2015

Изявление на Контактния комитет от 2015 г.


Осигуряване на механизми за банков надзор, които са ефективни, подлежащи на цялостен одит и управленска отговорност след въвеждането на Единния надзорен механизъм
11/06/2013

Изявление на Контактния комитет от 2013 г.


Съществуването на подходящи механизми за одит и управленска отговорност в Икономическия и паричен съюз и в областта на икономическото управление на ЕС е от важно значение
14/10/2011

Изявление на Контактния комитет от 2011 г.


Изявление за Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и парламентите и правителствата на държавите членки на ЕС


Търсене


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата