Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Оперативна група за оценка на рамката за сътрудничество на Контактния комитет

Оперативната група е създадена през 2015 г. с цел извършване на преглед и оценка на силните и слабите страни на осъществяваното от Контактния комитет сътрудничество. Оперативната група ще се стреми да открива какво затруднява Контактния комитет в провеждането на най-ефикасно сътрудничество. Също така групата ще изготвя предложения за преодоляване на тези трудности и за начертаване на следващите стъпки.
 
За допълнителна информация може да се обърнете към liaison.officer@eca.europa.eu.​
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата