Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Оперативна група относно задачите и функциите на външния публичен одит в светлината на последните промени в икономическото управление на Европейския съюз

През 2012 г. Контактният комитет оправомощи оперативната група да разгледа и да докладва относно задачите и функциите на ВОИ в светлината на последните промени в ЕС. Освен с решаването на съществени въпроси, оперативната група беше натоварена да провери условията за ефективно изпълнение на тези задачи, както и изискванията за независимост, ефективност и надеждност на ВОИ. Целта е осигуряване на най-подходящ и ефективен принос за бъдещите законодателни процеси, евентуално по консултативен начин, като се използват силните страни и опита на Контактния комитет и неговите организации членки.
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата