Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Правна информация

Авторски права

© Европейска сметна палата, 2006—2022 г.
 

Клауза за освобождаване от отговорност

Контактният комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата не носи отговорност за материалите, публикувани в този уебсайт, които се разпространяват единствено с информативна цел. По-специално:
  • документите, разпространени онлайн нямат официален характер. Автентични са единствено документите, приети от Контактния комитет; 
  • сведенията, съдържащи се в този уебсайт, не представляват професионални или правни становища;
  • въпреки усилията на Контактния комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата да разпространява на уебсайта актуализирана и точна информация, не можем да гарантираме това. Ако ни бъде съобщено за наличието на грешки, ще направим необходимото, за да ги поправим.
  • Контактният комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата не носи отговорност за използването на данни или информация, съдържащи се в настоящия уебсайт. Ето защо потребителите следва да вземат всички необходими предпазни мерки преди да използват тази информация, което правят на собствена отговорност; 
  • информацията, съдържаща се на уебсайта, може да препраща към външни сайтове, върху които Контактният комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата няма контрол и за които не носи отговорност.
  •  
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата