Авторски права

© Европейска сметна палата, 2006—2023​ г. 

Клауза за освобождаване от отговорност

Контактният комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата не носи отговорност за материалите, публикувани в този уебсайт, които се разпространяват единствено с информативна цел. По-специално:
  • документите, разпространени онлайн нямат официален характер. Автентични са единствено документите, приети от Контактния комитет; 
  • сведенията, съдържащи се в този уебсайт, не представляват професионални или правни становища;
  • въпреки усилията на Контактния комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата да разпространява на уебсайта актуализирана и точна информация, не можем да гарантираме това. Ако ни бъде съобщено за наличието на грешки, ще направим необходимото, за да ги поправим.
  • Контактният комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата не носи отговорност за използването на данни или информация, съдържащи се в настоящия уебсайт. Ето защо потребителите следва да вземат всички необходими предпазни мерки преди да използват тази информация, което правят на собствена отговорност; 
  • информацията, съдържаща се на уебсайта, може да препраща към външни сайтове, върху които Контактният комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата няма контрол и за които не носи отговорност.
  •