Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група по обществените поръчки / Работна група за актуализация на информацията за обществените поръчки

 
През 2004 г. Контактният комитет одобри създаването на работна група, чиято задача се състои в разработване и управление на уебсайт, посветен на одита на обществените поръчки.
 
Работната група по обществените поръчки изготви:
  • контролни списъци за финансов одит на обществените поръчки
  • ръководство по нормативната уредба на ЕС за обществените поръчки и свързаните с тях решения на Съда на Европейските общности
  • ориентировъчен въпросник за оценка на изпълнението на дейността на публични органи с функции в областта на обществените поръчки
  • резюмета на доклади по тази тема, публикувани от ВОИ.
  •  
Работната група по обществените поръчки приключи мандата си през 2008 г. След прекратяването на нейната дейност Контактният комитет от 2008 г. създаде група за актуализация на информацията за обществените поръчки с цел актуализиране на резултатите и данните, предоставени от предишната работна група. Групата за актуализация приключи мандата си през 2010 г. Актуализираните резултати и данни са публикувани за информация.
 
За допълнителна информация можете да се свържете с:
 
Г-н Franz Wascotte (съпредседател), Сметна палата на Белгия (eu@ccrek.be)
 
Г-жа Nataša Skrt Kos (съпредседател), Сметна палата на Република Словения (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)​​
 

Доклади:
 
 

 

18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата