Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Работна група по данъка върху добавената стойност

 
Работната група по данъка върху добавената стойност е създадена под формата на форум за обмяна на опит по отношение на функционирането на системата за ДДС в ЕС, като се обръща специално внимание на:
  • Общи тенденции в сферата на ДДС
  • Административно сътрудничество между държавите членки
  • Измерване на загубите от ДДС в резултат на измами и оценка на ефективността на политиките за борба с измамите;
  • Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността
  • Развитие на мониторинга в сферата на ДДС
  • Насърчаване на сътрудничеството в сферата на одита на ДДС

 

За допълнителна информация можете да се свържете с:
 
Г-н Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)​
 

Доклади:
 
 

 

12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата