Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група по данъка върху добавената стойност

 
Работната група по данъка върху добавената стойност е създадена под формата на форум за обмяна на опит по отношение на функционирането на системата за ДДС в ЕС, като се обръща специално внимание на:
  • Общи тенденции в сферата на ДДС
  • Административно сътрудничество между държавите членки
  • Измерване на загубите от ДДС в резултат на измами и оценка на ефективността на политиките за борба с измамите;
  • Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността
  • Развитие на мониторинга в сферата на ДДС
  • Насърчаване на сътрудничеството в сферата на одита на ДДС

 

За допълнителна информация можете да се свържете с:
 
Г-н Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)​
 

Доклади:
 
 

 

12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата