Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група по защита на финансовите интереси на Общностите

 
Работната група по защита на финансовите интереси на Общностите беше създадена през 2001 г. с цел:
 
·          да идентифицира нормативната уредба, съществуваща във всяка държава членка за защита на финансовите интереси на Общностите, както и структурата на създадения за тази цел орган и неговия мандат; и
 
·          да анализира правомощията, задачите и конкретните действия, предприети от националните и/или централните/регионалните ВОИ, за да защитят финансовите интереси на Общностите.
 
Работната група приключи мандата си през 2003 г. след представянето на окончателния си доклад относно „Защитата на финансовите интереси на Европейските общности“, приет от Контактния комитет.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-н Giovanni Coppola, Сметна палата на Италия (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Доклади:
 
 
 
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата