Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Home


Публикувани наскоро

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

Декларация на Контактния комитет на ЕС (CC 1/2018)

относно недостатъците в механизмите за отчетност и одит на надзорния механизъм за банките в еврозоната
Bulgarian Декларация на Контактния комитет на ЕС (CC 1/2018) 217 KB |  

28/06/2018

Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда

Контактният комитет (КК) изготви Одитен сборник — нов вид публикация, която има за цел да подобри разпространяването на важни одитни послания до заинтересованите страни и широката общественост. Първото му издание се фокусира върху много актуалния въпрос, свързан с младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда. Сборникът се основава на одитни доклади, изготвени от 14 члена на КК в периода 2013—2017 г.
Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки и институциите на ЕС. През 2016 г. над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа, а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Членовете на Контактния комитет имат за цел да следят, на национално и надционално ниво, за това средствата за борба с младежката безработица да се използват ефективно.
Сборникът е публикуван на уебсайта на 24 езика на ЕС.
Bulgarian Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда 2 MB |  


Разгледай публикациите


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата