Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Home


Публикувани наскоро

28/06/2018

Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда

Контактният комитет (КК) изготви Одитен сборник — нов вид публикация, която има за цел да подобри разпространяването на важни одитни послания до заинтересованите страни и широката общественост. Първото му издание се фокусира върху много актуалния въпрос, свързан с младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда. Сборникът се основава на одитни доклади, изготвени от 14 члена на КК в периода 2013—2017 г.
Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки и институциите на ЕС. През 2016 г. над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа, а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Членовете на Контактния комитет имат за цел да следят, на национално и надционално ниво, за това средствата за борба с младежката безработица да се използват ефективно.
Сборникът е публикуван на уебсайта на 24 езика на ЕС.
Bulgarian Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда 2 MB |  

13/04/2018

Status Outline - October 2017

Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
English Status Outline - October 2017 947 KB |  

14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors

The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.
English Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors 615 KB |  


Разгледай публикациите


This site is managed by the European Court of Auditors.