Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Home


Публикувани наскоро

13/11/2018

Декларация на Контактния комитет на ЕС (CC 1/2018)

относно недостатъците в механизмите за отчетност и одит на надзорния механизъм за банките в еврозоната
Bulgarian Декларация на Контактния комитет на ЕС (CC 1/2018) 217 KB |  

28/06/2018

Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда

Контактният комитет (КК) изготви Одитен сборник — нов вид публикация, която има за цел да подобри разпространяването на важни одитни послания до заинтересованите страни и широката общественост. Първото му издание се фокусира върху много актуалния въпрос, свързан с младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда. Сборникът се основава на одитни доклади, изготвени от 14 члена на КК в периода 2013—2017 г.
Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки и институциите на ЕС. През 2016 г. над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа, а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Членовете на Контактния комитет имат за цел да следят, на национално и надционално ниво, за това средствата за борба с младежката безработица да се използват ефективно.
Сборникът е публикуван на уебсайта на 24 езика на ЕС.
Bulgarian Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда 2 MB |  

13/04/2018

Status Outline - October 2017

Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
English Status Outline - October 2017 947 KB |  


Разгледай публикациите


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата