Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Síť odborníků na zemědělství

 

Po reformě SZP z roku 2004 si nejistota ohledně způsobu provádění nové politiky a související komplikace vyžádala provedení přezkumu stávajících koncepcí auditu. Kontaktní výbor tedy schválil vytvoření neformální informační sítě osob, které se tímto tématem přímo zabývají. Cílem sítě je výměna informací mezi NKI členských států a Evropským účetním dvorem, která by účastníkům umožnila nové politice a potřebným koncepcím auditu lépe porozumět.
 
V listopadu 2006 pořádala tato síť seminář. V průzkumu provedeném v roce 2010 vyjádřili účastníci přání tuto síť udržet a dále rozvíjet. Následně se proto v říjnu 2010 konalo v Praze společné školení kontaktního výboru a EUROSAI.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Michal Machowski, Evropský účetní dvůr (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.