Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Síť odborníků na zemědělství

 

Po reformě SZP z roku 2004 si nejistota ohledně způsobu provádění nové politiky a související komplikace vyžádala provedení přezkumu stávajících koncepcí auditu. Kontaktní výbor tedy schválil vytvoření neformální informační sítě osob, které se tímto tématem přímo zabývají. Cílem sítě je výměna informací mezi NKI členských států a Evropským účetním dvorem, která by účastníkům umožnila nové politice a potřebným koncepcím auditu lépe porozumět.
 
V listopadu 2006 pořádala tato síť seminář. V průzkumu provedeném v roce 2010 vyjádřili účastníci přání tuto síť udržet a dále rozvíjet. Následně se proto v říjnu 2010 konalo v Praze společné školení kontaktního výboru a EUROSAI.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Michal Machowski, Evropský účetní dvůr (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.