Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Úvod

​​​Vedoucí nejvyšších kontrolních institucí se alespoň jednou ročně setkávají, aby projednali, jak dále zlepšit spolupráci. Jejich setkání připravují kontaktní osoby, jejichž úkolem je mimo jiné koordinovat plánování auditů Účetního dvora v členských státech, koordinovat činnosti pracovních skupin související s konkrétními auditními tématy a rovněž pravidelná výměna obecných informací.

 

Kontaktní výbor: Tabulka nedávno konaných a plánovaných setkání

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugalsko
2011 EÚD
2010 EÚD (za předsednictví Francie)
2009 Budapešť, Maďarsko
2008 EÚD
2007 Helsinki, Finsko
2006 Varšava, Polsko
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.