No

​V roce 2020 zveřejnilo jedenáct nejvyšších kontrolních institucí EU 53 zpráv týkajících se mnoha různých opatření přijatých na národní i unijní úrovni v reakci na COVID-19. Níže jsou uvedeny odkazy ke shrnutí 19 z těchto 53 zpráv. Každý soubor shrnutí (pdf) obsahuje odkazy na původní publikace, stručně uvádí souvislosti a důvody kontrolní činnosti a vyzdvihuje hlavní zjištění a závěry.

Kliknutím na "V" se rozbalí nabídka se všemi shrnutími dané NKI.

Kontakt: Kontaktní výbor

© Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie, Evropská unie, 2022

Provedení informačních přehledů: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2022

Reprodukce povolena s uvedením zdroje.