Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Covid-19: Obecné informace

​​​​​​​Úvod

Pandemie COVID-19 je jednou z největších světových krizí v oblasti veřejného zdraví, která způsobila masivní narušení fungování společnosti; měla a má dalekosáhlý dopad na společnosti, hospodářství a jednotlivce všude na světě. To, co začalo jako zdravotní krize, se rychle vyvinulo v sociálně-ekonomickou krizi vyvolanou snahou zabránit šíření viru a zachránit životy, která ovlivnila všechny oblasti veřejného i soukromého života.

​​Dopad a reakce

Pandemie má celkově na EU i na jednotlivé členské státy rozsáhlý a vysoce rušivý dopad. Vyvíjí se však asymetricky a její časový průběh se v EU výrazně lišil. Onemocnění COVID-19 představuje hrozbu pro život občanů EU a kromě jiného zvyšuje zátěž kladenou na veřejné systémy zdravotní péče v členských státech. Vedlo rovněž k náhlému zvratu hospodářského růstu.

Ve většině oblastí, které pandemie vážně postihla, má EU jen omezené pravomoci. Částečně je to dáno tím, že veřejné zdraví je v první řadě záležitostí národní svrchovanosti, a částečně tím, že předchozí připravenost a shoda na společné reakci na krizi byly mezi členskými státy nízké. Jelikož chyběl koordinovaný postup, vlády jednaly samostatně, když zaváděly preventivní opatření a opatření proti šíření nákazy, pořizovaly vybavení nebo když připravovaly soubory opatření na podporu oživení a programy pro udržení pracovních míst, aby zmírnily společenské a hospodářské důsledky krize.

Nicméně po nesnadném začátku se zdá, že EU a členské státy spolupráci na zmírňování dopadů pandemie zlepšily. Vytvořením nástroje na podporu oživení NextGenerationEU nejen prokázaly značnou dávku solidarity, ale také se vydaly na neprobádané území, aby se vypořádaly s dlouhodobými důsledky pandemie. Zároveň je ovšem jen málo pochyb o tom, že pandemie COVID-19 bude mít dlouhodobý dopad na to, jak žijeme a pracujeme, včetně potřeby širší a lepší spolupráce, jelikož viry nerespektují státní hranice.

​Reakce nejvyšších kontrolních institucí zemí EU

Tato krize mimo jiné značně ovlivnila také práci nejvyšších kontrolních institucí (NKI) po celém světě a výjimkou nejsou ani NKI sdružené v rámci Kontaktního výboru. Zareagovaly na rozvíjející se krizi rychle a rozhodly se vyčlenit – okamžitě i v příštích letech – na hodnocení a kontrolu reakce na COVID-19 značný objem prostředků. V letech 2020 a 2021 zveřejnily více než 150 zpráv a současně provádějí nebo plánují přes 200 dalších kontrolních činností, které by měly být dokončeny v roce 2022 nebo 2023.


V červenci 2021 Kontaktní výbor zveřejnil Auditní kompendium o reakci na COVID-19. Popisuje dopad pandemie a obsahuje přehled různých opatření v reakci na ni a shrnuje 17 relevantních zpráv, které v roce 2020 zveřejnily NKI Belgie, Kypru, Německa, Lotyška, Litvy, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Švédska a Evropský účetní dvůr.

Další informace

​Další relevantní texty a pravidelně aktualizované informace najdete na těchto internetových stránkách:


​DOPAD

​REAKCE
Interaktivní přehled EUROSTATU
​(sociálně-ekonomický)


​ ​

Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.