Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro účetní standardy pro veřejný sektor pro evropské členské státy (EPSAS)

​ 
V roce 2013 kontaktní výbor rozhodl o zřízení pracovní skupiny, která má podrobně sledovat proces tvorby evropských účetních standardů pro veřejný sektor (EPSAS) zahájený Evropskou komisí. Tato pracovní skupina má hrát aktivní úlohu v pracovních skupinách vytvořených Komisí pro otázky řízení a standardů EPSAS a jejím úkolem je rovněž podávat zprávy kontaktnímu výboru. Skupina kromě toho monitoruje příslušný vývoj jak v rámci EU, tak v jednotlivých zemích, je v kontaktu zejména s ministerstvy financí jednotlivých států a přispívá k činnosti pracovních skupin pro EPSAS zřízených Komisí.
 
Kontaktní osoby:
 
Lionel Vareille (NKI Francie), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (NKI Německa), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.