​ 
V roce 2013 kontaktní výbor rozhodl o zřízení pracovní skupiny, která má podrobně sledovat proces tvorby evropských účetních standardů pro veřejný sektor (EPSAS) zahájený Evropskou komisí. Tato pracovní skupina má hrát aktivní úlohu v pracovních skupinách vytvořených Komisí pro otázky řízení a standardů EPSAS a jejím úkolem je rovněž podávat zprávy kontaktnímu výboru. Skupina kromě toho monitoruje příslušný vývoj jak v rámci EU, tak v jednotlivých zemích, je v kontaktu zejména s ministerstvy financí jednotlivých států a přispívá k činnosti pracovních skupin pro EPSAS zřízených Komisí.
 
Kontaktní osoby:
 
Lionel Vareille (NKI Francie), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (NKI Německa), (nadja.paessler@brh.bund.de)