Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Skupina odborníků na kvalitu auditu

 
V prosinci 2002 se prezidenti a předsedové nejvyšších kontrolních institucí (NKI) zemí střední a východní Evropy, Kypru, Malty, Turecka a Evropského účetního dvora dohodli na tom, že by bylo vhodné prozkoumat proveditelnost přípravy komplexní a podrobné příručky pokynů pro kvalitu auditu, která by byla následně projednána zainteresovanými stranami (včetně kontaktního výboru). Přípravou této příručky byla pověřena skupina odborníků, které měly poskytovat součinnost jak všechny zainteresované NKI, tak účastníci iniciativy SIGMA.
 
V roce 2004 skupina odborníků pokyny dokončila a předložila je prezidentům a předsedům (NKI) zemí střední a východní Evropy, Kypru, Malty, Turecka a Evropského účetního dvora a také kontaktního výboru.
 
Tato skupina odborníků navíc vytvořila elektronickou databázi ke kvalitě auditu, která je přístupná přes intranet NKI (CIRCA) a kterou někdejší členové skupiny odborníků aktualizují minimálně jednou za šest měsíců. Mandát skupiny vypršel v roce 2007.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Brian Vella, Státní kontrolní úřad Malty (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur, Nejvyšší kontrolní úřad Polska (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Související zprávy:
 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.