Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Společná pracovní skupina pro auditní činnosti

 
Původně pracovní skupina kandidátských zemí ustavená k podpoře a usnadnění praktické spolupráce v menším měřítku mezi NKI kandidátských zemí a členských států EU; (přejmenovaná) Společná pracovní skupina pro auditní činnosti (JWGAA – Joint Working Group on Audit Activities) byla ustavena v roce 2002.

V roce 2004 kontaktní výbor potvrdil JWGAA jako klíčový prvek rámce pro období po rozšíření EU  v květnu 2004 s mandátem přispívat k udržování pracovních kontaktů a spolupráce mezi NKI kontaktního výboru a sítí prezidentů a předsedů NKI (kandidátských a potenciálních kandidátských zemí).

Pracovní skupina JWGAA podporuje činnosti sítě prezidentů a předsedů tím, že poskytuje odborné, organizační a technické poradenství a pomoc. Předkládá kontaktnímu výboru každoročně zprávu o úrovni a povaze všech auditních činností menšího rozsahu.

 
Další informace Vám poskytne:
 
 
Dragos Budulac, Rumunský účetní dvůr (dragos.budulac@rcc.ro)
 
Isabelle Berglundová, Švédský nejvyšší kontrolní úřad(isabelle.berglund@riksrevisionen.se )
 
 

Související zprávy:
 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.