Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2007


Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora se ve dnech 3.–4. prosince 2007 setkali v Helsinkách
 
 
 
Výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v rámci EU a Evropského účetního dvora pořádala ve dnech 3.–4. prosince 2007 finská NKI a předsedal mu generální auditor Finska pan Thomas Poysti. Vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie) a zástupci výboru EUROSAI pro odbornou přípravu a iniciativy SIGMA se zúčastnili jako aktivní pozorovatelé.
 
Program zasedání zahrnoval i seminář o řízení rizika v rámci dobré správy finančních prostředků EU. Tématem semináře bylo řízení rizika, přiměřená míra rizika a integrovaný systém vnitřní kontroly v rámci řízení finančních prostředků EU.
 
Hlavním cílem semináře bylo rozvinout debatu, která začala revizí finančního nařízení a plánem na vytvoření integrovaného systému vnitřní kontroly, a také prodiskutovat roli nejvyšších kontrolních institucí členských států při zajišťování a zdokonalování dobré správy finančních prostředků EU.
 
Jako řečníci vystoupili tito hosté: pan Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, pan Herbert Bösch, předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu, a pan Matti Ahde, předseda auditního výboru finského parlamentu.
Po prezentacích hostujících řečníků se o slovo přihlásili zástupci některých NKI, kteří pohovořili o svých zkušenostech týkajících se řízení rizika a role NKI při definování přijatelné míry rizika v kontextu EU.
Seminář zdůraznil významnou roli NKI při řízení rizika souvisejícího s rozpočtem EU a potřebu společného pohledu na kategorie rizik a přijatelné míry rizika.
 
Účastníci rovněž diskutovali o výsledcích práce pracovních skupin pro konkrétní oblasti řízení finančních prostředků EU: strukturální fondy, zprávy NKI členských států o finančním řízení EU, daň z přidané hodnoty, zadávání veřejných zakázek, auditorské standardy, kvalita auditu a zemědělství. Dále byly prezentovány výsledky spolupráce mezi NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, EÚD a iniciativou SIGMA.
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.