No

Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora se ve dnech 3.–4. prosince 2007 setkali v Helsinkách
 
 
 
Výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v rámci EU a Evropského účetního dvora pořádala ve dnech 3.–4. prosince 2007 finská NKI a předsedal mu generální auditor Finska pan Thomas Poysti. Vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie) a zástupci výboru EUROSAI pro odbornou přípravu a iniciativy SIGMA se zúčastnili jako aktivní pozorovatelé.
 
Program zasedání zahrnoval i seminář o řízení rizika v rámci dobré správy finančních prostředků EU. Tématem semináře bylo řízení rizika, přiměřená míra rizika a integrovaný systém vnitřní kontroly v rámci řízení finančních prostředků EU.
 
Hlavním cílem semináře bylo rozvinout debatu, která začala revizí finančního nařízení a plánem na vytvoření integrovaného systému vnitřní kontroly, a také prodiskutovat roli nejvyšších kontrolních institucí členských států při zajišťování a zdokonalování dobré správy finančních prostředků EU.
 
Jako řečníci vystoupili tito hosté: pan Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, pan Herbert Bösch, předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu, a pan Matti Ahde, předseda auditního výboru finského parlamentu.
Po prezentacích hostujících řečníků se o slovo přihlásili zástupci některých NKI, kteří pohovořili o svých zkušenostech týkajících se řízení rizika a role NKI při definování přijatelné míry rizika v kontextu EU.
Seminář zdůraznil významnou roli NKI při řízení rizika souvisejícího s rozpočtem EU a potřebu společného pohledu na kategorie rizik a přijatelné míry rizika.
 
Účastníci rovněž diskutovali o výsledcích práce pracovních skupin pro konkrétní oblasti řízení finančních prostředků EU: strukturální fondy, zprávy NKI členských států o finančním řízení EU, daň z přidané hodnoty, zadávání veřejných zakázek, auditorské standardy, kvalita auditu a zemědělství. Dále byly prezentovány výsledky spolupráce mezi NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, EÚD a iniciativou SIGMA.