Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2009

 
Výroční zasedání kontaktního výboru EU se konalo v Budapešti ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2009
​​
V roce 2009 hostil Státní kontrolní úřad Maďarska výroční zasedání sítě profesní spolupráce, která se skládá z vedoucích představitelů NKI členských států EU a předsedy Evropského účetního dvora. Jednání se jako aktivní pozorovatelé účastnili také vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí EU (Turecka, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie) i zástupci EUROSAI, INTOSAI Development Initiative (program INTOSAI soustřeďující se na odborné vzdělávání kontrolorů) a iniciativy SIGMA.
 
V rámci odborného programu účastníci během půldenního semináře diskutovali o tom, jakým způsobem NKI pomáhá vládě realizovat opatření proti finanční a hospodářské krizi. Diskutující konstatovali, že většina NKI reagovala rychle, přizpůsobila své kontrolní plány nové situaci a ve své práci se soustředila na audit protikrizových opatření. Současně se činnosti jednotlivých NKI v různých zemích liší podle druhu a rozsahu vládních protikrizových opatření a podle zákonného mandátu příslušné NKI.
 
Dále se jednalo o tématech souvisejících s řízením prostředků EU, která mají dopad na práci NKI a která vyplývají z nedávno přijaté Lisabonské smlouvy, jež vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Účastníci také živě debatovali o nezávislosti NKI. V této souvislosti vydal kontaktní výbor prohlášení, v němž se orgány a instituce EU a parlamenty členských států vyzývají, aby podnikly veškerá opatření s cílem zachovat a zajistit fungování nezávislých nejvyšších kontrolních institucí, jak to předpokládají Limská a Mexická deklarace a Lisabonská smlouva.
 
Účastníci rovněž diskutovali o zprávách předložených NKI členských států souvisejících s EU, které se zabývají auditem osvědčení o energetické náročnosti a řídících systémů pro strukturální fondy a fondy soudržnosti. Dále diskutovali o činnostech pracovních skupin kontaktního výboru a sítě spolupráce NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, o probíhajících a budoucích činnostech sítě spolupráce a také o organizačních záležitostech spolupráce.
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.