No

Mimořádné zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie pořádané Evropským účetním dvorem dne 8. května 2013
Luxembourg2013CC.jpg
 
Dne 8. května 2013 pořádal Evropský účetní dvůr mimořádné zasedání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) a Evropského účetního dvora (EÚD), jemuž předsedala paní Giedrė Švedienė, předsedkyně litevské NKI a úřadující předsedkyně kontaktního výboru. Zasedání se účastnilo 59 delegátů z 24 NKI EU, Účetního dvora a NKI čtyř kandidátských zemí (Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé hory a Srbska). Jednalo se o první mimořádné zasedání v historii kontaktního výboru.
 
Na programu zasedání byly dva body: 1) návrh prohlášení o významu vhodných mechanismů kontroly a vyvozování odpovědnosti v hospodářské a měnové unii a o souvisejícím vývoji a 2) předběžná výměna názorů na písemné stanovisko pracovní skupiny kontaktního výboru „Usnesení 6“.
 
V rámci prvního bodu programu projednávali členové kontaktního výboru finskou iniciativu, jejímž cílem bylo zaslat společné prohlášení předsedovi Evropské rady s ohledem na nadcházející jednání Rady plánované na červen 2013 o možných opatřeních a plánu na další prohloubení a dokončení hospodářské a měnové unie. Jednání Rady poskytlo významnou příležitost upozornit tvůrce politik na to, jakou roli má povinnost odpovídat se a externí veřejná kontrola v dalším rozvoji hospodářské a měnové unie.
 
Kontaktní výbor jednomyslně přijal prohlášení o významu vhodných mechanismů kontroly a vyvozování odpovědnosti v hospodářské a měnové unii a pro správu ekonomických záležitostí EU, určené pro předsedu Evropské rady.
 
V tomto prohlášení kontaktní výbor vyzval Evropskou radu, aby zajistila a posílila externí veřejnou kontrolu a povinnost odpovídat se při dokončování hospodářské a měnové unie, bankovní unie a větší koordinaci hospodářských politik, a to zejména prostřednictvím:
 
      vytvoření jednotného rámce kontroly a vyvozování odpovědnosti,
      uznání významu externí veřejné kontroly v právních předpisech EU,
      posílení mechanismů kontroly ve vztahu k bankovní unii,
      začlenění mechanismů kontroly do oblasti fiskální disciplíny,
      zvýšení transparentnosti a jednotnosti kontrolních mechanismů u nástrojů finanční stabilizace.
 
Spolu s prohlášením byl také odsouhlasen průvodní dopis, který podepsali členové trojky – vedoucí představitelé NKI Litvy (úřadující předsednictví), Portugalska a Evropského účetního dvora.
 
V rámci druhého bodu programu se uskutečnila předběžná výměna názorů k písemnému stanovisku pracovní skupiny kontaktního výboru, která se zabývá úkoly a rolí externí veřejné kontroly s ohledem na aktuální vývoj správy ekonomických záležitostí v Evropské unii a kterou kontaktní výbor založil v říjnu 2012. Pracovní skupina provedla hloubkovou analýzu a vypracovala písemné stanovisko, v němž uvedla své závěry, doporučení a témata, jimiž by se měl kontaktní výbor v budoucnu zabývat. Stanovisko obsahovalo také návrhy, jak by mohl kontaktní výbor fungovat účinněji. Kontaktní výbor požádal kontaktní pracovníky, aby rozpracovali a předložili konkrétnější návrhy prezentovaných témat na jeho dalším zasedání naplánovaném na říjen 2013.
 ​