Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Prohlášení o poslání kontaktního výboru

 
Kontaktní výbor je autonomním, nezávislým a apolitickým uskupením vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států Evropské unie (EU) a Evropského účetního dvora. Představuje platformu k projednávání a řešení otázek společného zájmu týkajících se EU.
 
V tomto kontextu se kontaktní výbor zavazuje:
  • posilovat dialog a spolupráci v auditu a souvisejících činnostech;
  • definovat a prosazovat společné postoje k novým otázkám týkajícím se auditu a vyvozování odpovědnosti;
  • podporovat NKI, které jsou členy kontaktního výboru, a NKI států, na něž se vztahuje politika rozšíření EU.  
 
Prohlubováním spolupráce mezi svými členy přispívá kontaktní výbor k účinnému externímu auditu a účinnému vyvozování odpovědnosti v EU a pomáhá zlepšovat finanční řízení EU a její řádnou správu ve prospěch občanů Unie.
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.