Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Prohlášení o poslání kontaktního výboru

 
Kontaktní výbor je autonomním, nezávislým a apolitickým uskupením vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států Evropské unie (EU) a Evropského účetního dvora. Představuje platformu k projednávání a řešení otázek společného zájmu týkajících se EU.
 
V tomto kontextu se kontaktní výbor zavazuje:
  • posilovat dialog a spolupráci v auditu a souvisejících činnostech;
  • definovat a prosazovat společné postoje k novým otázkám týkajícím se auditu a vyvozování odpovědnosti;
  • podporovat NKI, které jsou členy kontaktního výboru, a NKI států, na něž se vztahuje politika rozšíření EU.  
 
Prohlubováním spolupráce mezi svými členy přispívá kontaktní výbor k účinnému externímu auditu a účinnému vyvozování odpovědnosti v EU a pomáhá zlepšovat finanční řízení EU a její řádnou správu ve prospěch občanů Unie.
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.