​ 

Síť pro audit fiskální politiky byla zřízena v roce 2008, a to na základě návrhu společné činnosti předloženého NKI Finska a Švédska.
 
Účelem této sítě je zlepšovat metodiku a postupy při auditu fiskální politiky členských států pomocí využívání osvědčených postupů a výměny informací mezi NKI činnými v této oblasti. Vytvoření sítě odborníků a výměna informací s NKI, které se touto oblastí zabývají, je považováno za zásadní.
 
Mezi činnosti sítě patří srovnávací posouzení (osvědčené postupy, shromaždování údajů), sdílení informací a organizace workshopů a seminářů s cílem šířit dostupné informace o tématech souvisejících s auditem fiskální politiky.
 
 
Další informace Vám poskytne:
 
Matti Okko, Nejvyšší kontrolní úřad Finska,
​