Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Síť pro audit fiskální politiky

​ 

Síť pro audit fiskální politiky byla zřízena v roce 2008, a to na základě návrhu společné činnosti předloženého NKI Finska a Švédska.
 
Účelem této sítě je zlepšovat metodiku a postupy při auditu fiskální politiky členských států pomocí využívání osvědčených postupů a výměny informací mezi NKI činnými v této oblasti. Vytvoření sítě odborníků a výměna informací s NKI, které se touto oblastí zabývají, je považováno za zásadní.
 
Mezi činnosti sítě patří srovnávací posouzení (osvědčené postupy, shromaždování údajů), sdílení informací a organizace workshopů a seminářů s cílem šířit dostupné informace o tématech souvisejících s auditem fiskální politiky.
 
 
Další informace Vám poskytne:
 
Matti Okko, Nejvyšší kontrolní úřad Finska,
​ 
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.