Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Síť pro audit fiskální politiky

 

Síť pro audit fiskální politiky byla zřízena v roce 2008, a to na základě návrhu společné činnosti předloženého NKI Finska a Švédska.
 
Účelem této sítě je zlepšovat metodiku a postupy při auditu fiskální politiky členských států pomocí využívání osvědčených postupů a výměny informací mezi NKI činnými v této oblasti. Vytvoření sítě odborníků a výměna informací s NKI, které se touto oblastí zabývají, je považováno za zásadní.
 
Mezi činnosti sítě patří srovnávací posouzení (osvědčené postupy, shromaždování údajů), sdílení informací a organizace workshopů a seminářů s cílem šířit dostupné informace o tématech souvisejících s auditem fiskální politiky.
 
 
Další informace Vám poskytne:
 
Matti Okko, Nejvyšší kontrolní úřad Finska,
 
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.